Dakwah Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam kepada Umar bin Khathab radhiallahu ‘anhu

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dari
Abdullah bin Mas’ud r.a, dia berkata Rasulullah saw berdoa,’Ya Allah,
kuatkanlah Islam memalui Umar bin Khathab atau Abu Jahal bin Hisyam.”
Maka Allah swt mengabulkan doa Rasulullah saw dengan dipil…ihnya Umar
bin Khathab ra. Dengan masuknya Umar bin Khathab ra ke dalam Islam.Maka
menjadi tegaklah bangunan Islam dan hancurlah (penyembahan terhadap)
berhala berhala.” Al Haitsami dalam kitabnya jilid IX halaman 61 mengomentari hadist ini, bahwa perawi yang meriwayatkan hadist ini shahih, kecuali Mujahid bin Sa’id.

Ath-Thabarani telah meriwayatkan
juga dari Tsauban r.a. dalam menerangkan kisah Sa’id bin Zaid r.a dan
istrinya, Fatimah r.ha yang juga saudara perempuan Umar r.a. Sebagian
hadist ini diceritakan sebagai berikut: “Rasulullah saw memegang ujung
baju Umar bin Khathab dan menariknya sambil berkata,”Apakah maksud
kedatanganmu, wahai Umar?” Umar bin Khathab ra menjawab,”Sampaikanlah
kepadaku sesuatu yang sering engkau dakwahkan?” Maka Rasulullah saw
menjawab,”Hendaklah kamu bersaksi bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Yang
Maha Esa dan tidakk ada sekutu bagi-Nya dan hendaklah kamu bersaksi
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.” Mendengar perkataan ini,
Umar bin Khathab ra langsung masuk Islam ditempat itu juga. Ia lalu
berkata.“Mari kita pergi ke Masjidil haram, disana kita akan beribadah
dihadapan orang orang kafir!“

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah : 1/41,
dari Aslam r.a,, ia berkata,“Suatu ketika Umar berkata pada kami,“
Maukah aku ceritakan kepada kalian mengenai kisah pertama kali aku
masuk Islam?“ jawab kami,“Ya“. Lalu Umar bin Khathab r.a
bercerita,”Dahulu (sebelum masuk Islam) aku adalah seorang yang paling
memusuhi Rasulullah saw. Ketika beliau berada disuatu tempat dekat
bukit Shafa, aku menghampiri dan duduk dihadapan beliau, lalu menarik
ujung bajuku sambil berkata,“Wahai Ibnu Khatthab, masuklah kamu ke
dalam Islam!“ (bersamaan dengan itu beliau berdoa),“Ya Allah,
berikanlah hidayah kepada Umar!“ Maka saat itu juga aku langsung
mengucapkan dua kalimah syahadat (aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak
ada Tuhan Selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau
adalah utusan Allah). Mendengar aku masuk Islam, seluruh kaum Muslimin
yang berada di tempat itu langsung mengucapkan takbir yang suaranya
terdengar hingga ke jalan-jalan di kota Mekkah.“

Sementara AlBazzar juga mengeluarkan sebuah hadist dengan substansi yang sama, namun dengan ungkapan yang berbeda
FACEBOOK HAYATUS SHAHABAH

Advertisements

One thought on “Dakwah Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam kepada Umar bin Khathab radhiallahu ‘anhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s